Relacje inwestorskie

38

2013

Raport bieżący nr 38/2013

Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A.
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2013 roku Spółka podpisała z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) aneks (dalej: „Aneks”) do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30 stycznia 2007 roku (dalej: „Umowa”).

Na mocy podpisanego Aneksu okres wykorzystania limitu kredytu w wysokości 82 mln zł został wydłużony do dnia 30 września 2016 roku oraz obniżona zastała marża Banku.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.