Relacje inwestorskie

05

12/2011

NWZ 5.12.2011

Porządek obrad NWZ w dniu 5 grudnia 2011 r.
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz ustanowienia dwóch zastawów rejestrowych na rzecz banku PKO BP S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej na rzecz banku Raiffeisen Bank Polska S.A.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach inwestycji „Rozwój Logistyki Z.Ch. „Police” S.A. – II etap”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A. składającymi się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki.
  9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ

Akcjonariusz: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Liczba akcji na NWZ – 49 500 000
Liczba głosów na NWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 80,74%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 574 966
Liczba głosów na NWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 10,72%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ – 5 231 693
Liczba głosów na NWZ – 5 231 693
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 8,53%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 6,98%

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.