Relacje inwestorskie

72

2011

Raport bieżący nr 72/2011

Zakończenie w Komisji Europejskiej postępowania w sprawie wniosku zgłaszającego pomoc publiczną na restrukturyzację

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 74/2010 z dnia 24.11.2010 r., nr 42/2011 z dnia 9.09.1011 r., nr 43/2011 z dnia 15.09.2011 r. i nr 71/2011 z dnia 8.12.2011 r. Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 r. otrzymał od Komisji Europejskiej zawiadomienie o przyjęciu do wiadomości wycofania złożonego przez Emitenta wniosku zgłaszającego pomoc publiczną na restrukturyzację, co oznacza zakończenie postępowania.

Zakończenie procedury ubiegania się przez Emitenta o pomoc publiczną nie oznacza odstąpienia od realizacji przedsięwzięć przewidzianych w Planie Restrukturyzacji, który wkomponowany zostanie w strategię Spółki i grupy kapitałowej Azoty Tarnów.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.