Relacje inwestorskie

53

2008

Raport bieżący 53/2008

Uchwały podjęte przez NWZ Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 22 grudnia 2008 r. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 22 grudnia 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.Ch. "Police" S.A. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od przyjęcia uchwałami Walnego Zgromadzenia spraw wymienionych w punktach 5 i 6 porządku obrad. W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.