Relacje inwestorskie

46

2008

Raport bieżący 46/2008

Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego i ustalenie daty pierwszego notowania.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie paragrafu 34 ustęp 1 punkt 2) i punkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. z siedzibą w Policach (Spółka) informuje, że w dniu 9 września 2008r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) następującą decyzję dopuszczenia akcji Spółki do obrotu: 

Uchwała Nr 668/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 września 2008r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Zakady Chemiczne „POLICE” S.A.

Paragraf 1 
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z paragrafem 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, z dniem 16 września 2008r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone będą 793 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZCPLC00051”. 

Paragraf 2 
Na podstawie paragrafu 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 16 września 2008r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., o których mowa w paragrafie 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 września 2008r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym. 

Paragraf 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.