Relacje inwestorskie

66

2006

Raport bieżący 66 / 2006

Projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 14 grudnia 2006 r. 
Podstawa prawna: - Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 14 grudnia 2006 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki Z. Ch. "Police" S.A. przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach. 

Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia porządku obrad i wyboru komisji skrutacyjnej, Spółka zgodnie z ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 62/2006 z dnia 30.10.2006 r. porządkiem obrad planuje podjąć uchwały zawarte w załączniku do niniejszego raportu.

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje również, że w siedzibie spółki, w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 od dnia 7 grudnia 2006 r., w godz. 8.00-15.00 zostaną wyłożone i udostępnione do wglądu Akcjonariuszom uprawnionym do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 14 grudnia 2006 r. projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez NWZA, ich uzasadnienie oraz opinie rady nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.