Relacje inwestorskie

57

2016

Raport bieżący 57/2016

Odwołanie Członka Zarządu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu Spółki Pana Rafała Kuźmiczonka. 

Pan Rafał Kuźmiczonek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki VII wspólnej kadencji, powołanego z wyboru pracowników Spółki. Uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.