Relacje inwestorskie

62

2016

Raport bieżący 62/2016

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 14 grudnia 2016 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 14 grudnia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, pełnomocnik akcjonariusza - spółki Grupa Azoty S.A., zawnioskował o zmianę porządku obrad ogłoszonego raportem bieżącym nr 60/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku, poprzez wykreślenie punktów 6 oraz 7. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie przyjęło zmieniony porządek obrad jak w załączonej uchwale nr 2. 

W ramach punktu 4 porządku obrad „Wybór Komisji Skrutacyjnej”, wobec elektronicznego liczenia głosów, obsługiwanego przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę, a także z uwagi na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.


Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U.  z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.