Relacje inwestorskie

26

06/2011

NWZ 29.06.2011

Porządek obrad NWZ w dniu 29 czerwca 2011 r.
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej do kwoty 160 mln zł oraz ustanowienia dwóch zastawów rejestrowych na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A.
  6. Zamknięcie obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu.

Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ – 44 559 754
Liczba głosów na NWZ – 44 559 754
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 86,72%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 59,41%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 574 966
Liczba głosów na NWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 12,80%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.