Relacje inwestorskie

66

2011

Raport bieżący nr 66/2011

Uchwały podjęte przez NWZ Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 5 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 5 grudnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.Ch. "Police" S.A., wraz z wynikami głosowań.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.
Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami),


ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.