Relacje inwestorskie

70

2006

Raport bieżący 70/2006

Utworzenie rezerw finansowych i aktualizacja wartości aktywów obciążających wynik roku 2006.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
Wobec deklaracji złożonej w raporcie bieżącym nr 61/2006 z dnia 25.10.2006 r. Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 29.12.2006 r. podjął uchwały o utworzeniu rezerw finansowych i odpisów aktualizujących wartość aktywów mające istotny wpływ na wynik finansowy Spółki.

Zarząd pojął decyzję o utworzeniu rezerw finansowych na kwotę 54.357.077,39 zł w tym:
  • w ciężar wyniku finansowego roku 2006 na kwotę 11.496.053,55 zł,
  • w ciężar wyniku finansowego z lat ubiegłych na kwotę 42.861.023,84 zł

oraz o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość aktywów na kwotę 30.064.626,29 zł w ciężar wyniku finansowego roku 2006.

Utworzone rezerwy i odpisy aktualizacyjne dotyczą następujących obszarów:
  • Inwestycje finansowe,
  • aktualizacja aktywów trwałych,
  • koszty likwidacji środków trwałych,
  • zapasy materiałów i surowców,
  • ochrona środowiska,
  • świadczenia pracownicze.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.