Relacje inwestorskie

51

2008

Raport bieżący 51/2008

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 22 grudnia 2008 r. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 grudnia 2008 r. na godz. 10.00, w siedzibie Spółki Z. Ch. "Police" S.A. przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia porządku obrad i wyboru komisji skrutacyjnej, Spółka zgodnie z ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 50/2008 z dnia 28.11.2008 r. porządkiem obrad planuje podjęcie uchwał zawartych w załączniku do niniejszego raportu.

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje również, że projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez NWZ, ich uzasadnienie oraz opinie Rady Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną udostępnione do wglądu akcjonariuszom uprawnionym do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 grudnia 2008 r. w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 od dnia 15 grudnia 2008 r., w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek Giełdowych" powyższe materiały są udostępnione na stronie internetowej Z.Ch. "Police" S.A. pod adresem: www.zchpolice.com 

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 22 grudnia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.