Raporty bieżące


Wybór daty

Numer raportu
Data

36

2018

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał 2018 roku.

35

2018

Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

34

2018

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” za I półrocze 2018 roku

33

2018

Skutki utraty kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu GA Police za I półrocze 2018 roku

32

2018

Udzielenie gwarancji

31

2018

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

30K

2018

Korekta raportu bieżącego nr 30/2018 

30

2018

Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A. 

29

2018

Udzielenie poręczenia do umowy kredytowej.

28

2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.

27

2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.

26

2018

Wypłata dywidendy za rok 2017

25

2018

Powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII kadencję.

24

2018

Zmiana warunków finalizacji porozumienia zawartego z DGG Eco sp. z o.o.

23

2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.

22

2018

Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku.

21

2018

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.

20

2018

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku, zgłoszony przez Akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki.

19

2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku.

18

2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

17

2018

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.

16

2018

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.

15

2018

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku zgłoszonych przez akcjonariusza

14

2018

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku.

13

2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

12

2018

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

11

2018

Zawarcie umowy zakupu fosforytów

10

2018

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za 2017 rok

9

2018

Niewypłacalność i wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego spółki zależnej African Investment Group S.A.

8

2018

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

7

2018

Ujawnienie informacji opóźnionej - Utworzenie odpisu aktualizującego w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

6

2018

Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody – porozumienia rozwiązującego

5

2018

Podpisanie umowy na zakup węgla

4

2018

Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody – porozumienia rozwiązującego

3

2018

Podpisanie ramowej umowy dostaw amoniaku

2

2018

Udzielenie gwarancji na rzecz EBI.

1

2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.