Raporty bieżące


Wybór daty

Numer raportu
Data

20

2017

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

19

2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 29 marca 2017 roku.

18

2017

Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na nabycie akcji spółki „PDH Polska” S.A.

17

2017

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w przedmiocie rekomendacji wypłaty dywidendy.

16

2017

Podjęcie uchwał Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki „PDH Polska” S.A.

15

2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 29 marca 2017 roku.

14

2017

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy.

13

2017

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za 2016 rok.

12

2017

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

11

2017

Powołanie Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

10

2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

9

2017

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 29 marca 2017 roku.

8

2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.

7

2017

Informacja o stwierdzeniu konieczności skorygowania wartości aktywów związanych z AFRIG S.A.

6

2017

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

5

2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 26 stycznia 2017 roku.

4

2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 26 stycznia 2017 roku.

3

2017

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

2

2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

1

2017

Zawarcie umowy z Titania AS

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.