Wydarzenia i aktualności

wpis 11 / 228

Forum Kampanii „Polska Chemia” z Grupą Azoty

28 listopada Polska Izba Przemysłu Chemicznego zorganizowała po raz pierwszy Forum Kampanii „Polska Chemia”. Premierowa edycja miała na celu pokazanie, że chemia jest motorem napędowym całej polskiej gospodarki. Grupa Azoty została Partnerem Strategicznym wydarzenia. 

- Kampania „Polska
Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego
typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor
przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku
branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność,
tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i
odpowiedzialnego społecznie. Sektor chemiczny ma znaczący wpływ na całokształt
funkcjonowania gospodarki krajowej. Znaczenie sektora wynika nie tylko z
wielkości produkcji sprzedanej, zatrudnienia czy udziału w PKB kraju, ale
również z charakterystyki produkcji – wytwory zakładów chemicznych stanowią
podstawę do dalszej obróbki i bez nich nie mogłyby rozwijać się m.in. takie
gałęzie gospodarki, jak rolnictwo, branża spożywcza, farmacja, budownictwo,
energetyka. Polska chemia potrzebuje wizerunku adekwatnego do roli, jaką
odgrywa w gospodarce. Nie zapominajmy też o proekologicznej i proinnowacyjnej
charakterystyce branży, a także o jej znaczeniu dla społeczności lokalnych

– mówił Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.W I Forum Kampanii „Polska Chemia” udział wzięli z ramienia
Grupy Azoty Paweł Łapiński, Wiceprezes Grupy Azoty S.A oraz Adam Żurek,
Dyrektor R&D. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Ryszard
Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego; Jadwiga Emilewicz,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Wojciech Jasiński, prezes zarządu
PKN Orlen, przedstawiciele administracji publicznej (m.in. reprezentanci
Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska), przedsiębiorstw i
organizacji działających w sektorze chemicznym, świata nauki i mediów.Podczas Forum Polska Izba Przemysłu Chemicznego wręczyła
specjalne wyróżnienie: tytuł Ambasadora Polskiej Chemii dla PKN Orlen. 

wpis 11 / 228

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.