Wydarzenia i aktualności

wpis 222 / 228

Z.Ch. „Police” S.A. stabilne po gruntownych zmianach

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. kontynuują trend uzyskiwania korzystnych wyników finansowych. W I kwartale 2012 r. mimo niesprzyjających warunków rynkowych spółka uzyskała przychody o 17% wyższe w porównaniu do I kwartału zeszłego roku i zakończyła go zyskiem netto w wysokości 49,2 mln złotych.
– Wyniki I kwartału świadczą o tym, iż sytuacja spółki jest stabilna. Mimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych „Police” osiągnęły dobre wyniki. Zarząd konsekwentnie realizował szereg działań zewnętrznych, mających na celu optymalizację kosztów, które pozwoliły w dużym stopniu zneutralizować pojawiające się niekorzystne uwarunkowania rynkowe. Skuteczne zarządzanie spółką, jak również istotne zmiany wewnętrzne przeprowadzone w ubiegłym roku przynoszą obecnie wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów działalności. Dzięki temu spółka stała się bardziej odporna na wahania koniunktury – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Z.Ch. „Police” S.A.

W I kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży Z.Ch. „Police” S.A. wyniosły 721 mln zł i były wyższe o 17% w porównaniu z bardzo dobrym I kwartałem 2011 r. Spółka zakończyła I kwartał 2012 zyskiem netto w wysokości 49,2 mln złotych. Dobry wynik to efekt większych cen na niektóre produkty, utrzymania wysokich wolumenów sprzedaży, a także wielkotonażowej sprzedaży amoniaku. Poprawiły się także wskaźniki zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zmian koniunkturalnych. Jeden z najważniejszych wskaźników świadczących o możliwościach regulowania zobowiązań oraz zdolności firmy do zaciągania zobowiązań – płynność finansowa – poprawił się w przypadku Z.Ch. „Police” S.A. ponad dwukrotnie: z 0,91 do 2,15.

O osiągnięciu tak dobrych rezultatów zdecydowały w dużej mierze podejmowane przez Zarząd działania dostosowawcze do zmieniających się uwarunkowań, które pozwoliły zminimalizować skutki negatywnych trendów na rynku. Tylko w wyniku renegocjacji cen podstawowych surowców spółka uzyskała znaczące oszczędności w zakupach.

Z satysfakcją stwierdzam, że osiągnęliśmy zaplanowany cel. Nie chodziło bowiem tylko o to, aby generować zyski przy sprzyjających warunkach rynkowych, ale przede wszystkim o to, aby spółka zarabiała, gdy są one niekorzystne. Miniony kwartał pokazał, że „Police” są odporne na wahania koniunktury i mają przewidywalną przyszłość – dodał Prezes Zarządu Krzysztof Jałosiński.

Wszystko to było możliwe mimo niekorzystnej sytuacji rynkowej – niższego od oczekiwań popytu na nawozy wieloskładnikowe oraz spadku światowych cen notowań nawozów. Dodatkowo w I kwartale 2012 r. nastąpił wzrost cen surowców oraz ograniczenie dostaw gazu ziemnego dla „Polic”.

W I kwartale 2012 r. Z.Ch. „Police” S.A. poniosły nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 12 mln zł, co oznacza wzrost o 288% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Największy udział w poniesionych nakładach miały inwestycje związane z rozwojem biznesu – ok. 78%. Były to m.in. rozwój logistyki, instalacja dozowania wypełniaczy do nawozów NP oraz instalacja neutralizacji siarczanu żelaza II – MONOHYDRAT.

W I kwartale rozpoczęto wdrażanie w spółce nowych projektów, które przyniosą Zakładom wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności pracy. Działania te realizowane są poprzez wartościowanie stanowisk pracy, mapowanie kompetencji pracowników w ramach projektu Multiskill oraz badanie zaangażowania pracowników, w wyniku którego powstanie Program Kształtowania Zaangażowania.

Jednym z kluczowych czynników gwarantującym zwiększoną efektywność i bezpieczeństwo funkcjonowania „Polic” jest konsolidacja z Grupą Kapitałową Azoty Tarnów.

wpis 222 / 228

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.