Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jest funkcjonalnym schematem relacji wewnętrznych optymalnie dostosowanych do potrzeb spółki.


Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. trwale normalizują powiązania hierarchiczne, funkcjonalne, techniczne, informacyjne, majątkowe, prawne oraz ekonomiczno-finansowe spółki. Pozwala to na skuteczną koordynację wszystkich procesów organizacyjno-technicznych, obejmuje swoim zasięgiem zarówno pojedyncze zadania, jak i działalność wyspecjalizowanych jednostek i grup roboczych. Umożliwia to również przewidywać i projektować zmiany wynikających z rozwoju spółki. Dla realizacji tych celów, wewnętrzna struktura organizacyjna zakładów oparta jest na trzech funkcjonalnych obszarach: Centrum Korporacyjnym, Biznesach Podstawowych i Wsparciu. Pozwala to na skuteczne stosowanie w spółce czytelnego podziału funkcji i umożliwia elastyczne dostosowywanie spółki do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.