Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

  1. Spółka działa pod firmą: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu firmy: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: „Grupa Azoty POLICE” lub „Grupa Azoty”.
  4. Spółka należy do grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna.

§ 2

  1. Siedzibą spółki są Police.
  2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
  3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Chemiczne „Police”. 

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.