Polityka informacyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w celu zapewniania efektywnego kontaktu z otoczeniem, poszerzania wiedzy na temat działań spółki, jej dążeń i procesów realizacji zamierzeń gospodarczych, rzetelnie informują o działalności spółki i podejmowanych decyzjach.

Priorytetem aktywności informacyjnej i komunikacyjnej Grupy Azoty Zakłady CHemiczne „Police” jest ochrona i poszanowanie interesów wszystkich akcjonariuszy spółki. Komunikacja ta oparta jest na następujących zasadach:RÓWNEGO DOSTĘPU: wszystkim inwestorom spółka udostępnia taki sam zakres informacji oraz stwarza takie same warunki dostępu do informacji;
RZETELNOŚCI: na każde pytanie inwestor otrzymuje odpowiedź opartą na upublicznionych danych finansowych lub ocenę jakościową, jeśli dane nie były publikowane w formie raportu bieżącego lub okresowego;
PRZEJRZYSTOŚCI: spółka w formie raportów bieżących i okresowych przekazuje wszystkie prawem wymagane informacje;
WIARYGODNOŚCI: spółka prowadzi rzetelną komunikację dotyczącą wszystkich zdarzeń mających wpływ na cenę akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (PCE) m.in. poprzez osobisty udział członków Zarządu Spółki w najważniejszych konferencjach i spotkaniach z inwestorami i/lub analitykami;
WYSOKIEJ JAKOŚCI: pracownicy spółki dokładają wszelkich starań, aby zapewniona została zarówno najwyższa jakość merytoryczna informacji, jak i formy przekazu, a także sposobu ich prezentacji;
KOORDYNACJI: komunikacja z inwestorami odbywa się w oparciu o roczny plan będący elementem uzgodnionego wewnętrznie, całościowego planu komunikacyjnego spółki, realizowanego przez zespół Relacji Inwestorskich i Rzecznika Prasowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Realizacja powyższych zasad jest odpowiedzią Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” na potrzeby informacyjne społeczeństwa obywatelskiego oraz uczestników rynku kapitałowego.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.