Spółka

2004 - 2005

W 2004 r. Walne Zgromadzenie (Nafta Polska S.A.) zaakceptowało założenia własnej ścieżki restrukturyzacji i prywatyzacji Z.Ch. „Police” S.A. Podpisano Akt Notarialny, powołując tym samym spółkę INFRAPARK Police S.A. W tym też roku Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zostały członkiem European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), czyli Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów.
Zostało wydane Pozwolenie Zintegrowane dla Z.Ch. „Police” S.A. 30 stycznia 2004 r. przedstawiciele znaczących producentów nawozów mineralnych – Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Ciech S.A. – podpisali list intencyjny, przewidujący połączenie części nawozowej „Polic” z producentem z Gdańska – spółką Fosfory, która należy do Ciech S.A. 16 stycznia 2004 r. w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. podpisano list intencyjny pomiędzy Z.Ch. „Police” S.A a Gminą Police, Starostwem Powiatowym Police, Uniwersytetem Szczecińskim i Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego w sprawie powołania Polickiego Parku Przemysłowego.

W 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.Ch „Police” S.A. podjęło uchwałę dającą zielone światło do rozpoczęcia rozbudowy instalacji bieli tytanowej, w jednym z najbardziej dochodowych segmentów działalności spółki. 12 września odbyła się uroczystość przekazania załodze Z.Ch. „Police” S.A. jednej akcji spółki. Było to oficjalne usankcjonowanie rozpoczęcia procesu przekazywania obecnym i byłym pracownikom firmy części jej udziałów. „Police” przestały być formalnie Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału spółki do 750 mln zł. 80% akcji należy do Skarbu Państwa, 20% do innych akcjonariuszy.

Firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Do obrotu giełdowego trafiło 15 000 000 Akcji Serii B. Cena Emisyjna Akcji Zakładów wynosiła 10,30 PLN, a kurs otwarcia wyniósł 10,60.

Spółka zaczęła inwestycję pod nazwą „Instalacja siarczanu amonu”. Walne Zgromadzenie ustaliło cenę jednej akcji Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na 10,30 zł.

27 czerwca ruszyły zapisy na akcje Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Opublikowano Prospekt Emisyjnego Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje spółki do publicznego obrotu.

Z.Ch. „Police” S.A. podpisały umowę i porozumienie, na podstawie których inwestor branżowy, firma LUX MED, przejął 100% udziałów w spółce zależnej Z.Ch. „Police” S.A. – Medika Usługi Medyczne sp. z o.o.
Złożenie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospektu emisyjnego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki 14.04.2005 r. zaakceptowało prospekt emisyjny Z.Ch. „Police” S.A. Dzień później prospekt został złożony do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie.

Pigmenty TYTANPOL® otrzymały tytuł EUROPRODUKT 2004.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.