Relacje inwestorskie

42

2019

Raport bieżący nr 42/2019

Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 39/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku oraz nr 41/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika, spowodowanego koniecznością remontu kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego.

Utracone korzyści za czerwiec oszacowano na poziomie 7 mln zł. Skutki finansowe za lipiec i sierpień łącznie szacowane są na 43 mln zł. Utracone korzyści wynikają przede wszystkim z utraconych marż ze sprzedaży produktów azotowych w tym mocznika i jego roztworów oraz amoniaku, która zostałaby z dużym prawdopodobieństwem zrealizowana, gdyby instalacje pracowały normalnie.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zaistniałym zdarzeniem zgłosił szkodę w ramach polisy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.