Relacje inwestorskie

41

2019

Raport bieżący nr 41/2019

Zmiana przewidywanego terminu uruchomienia instalacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (dalej: „CLDT”) wykonało badanie po naprawie połączeń spawanych. Po przeprowadzonym badaniu CLDT w dniu 10 sierpnia 2019 roku przekazało informację o niewielkiej nieprawidłowości w jednej ze spoin, którą należy poprawić.

W związku z powyższym uruchomienie instalacji, które miało nastąpić 11 sierpnia 2019 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku, planowane jest nie później niż 18 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.