Relacje inwestorskie

40

2019

Raport bieżący nr 40/2019

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, nr 13/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku oraz nr 22/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 7 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. z siedzibą Policach (dalej: „PDH Polska”).

W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 304 000 000 zł do kwoty 467 339 000 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 46 733 900 sztuk (dotychczas wynosiła 30 400 000 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda.

W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego PDH Polska, liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrosła z 18 217 875 sztuk do 24 768 967 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 247 689 670 zł.

Aktualnie Emitent posiada 53,00% udziału w kapitale zakładowym PDH Polska. Drugim akcjonariuszem PDH Polska jest spółka Grupa Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.