Relacje inwestorskie

37

2019

Raport bieżący nr 37/2019

Uchwały będące przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał nr 4-11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 25 maja 2019 roku opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym, a także załączone do raportów bieżących nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i nr 33/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku oraz udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje.html.

Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.