Relacje inwestorskie

22

2019

Raport bieżący nr 22/2019

Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku oraz Raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2019 Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta PDH Polska S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. o kwotę 163 339 000 PLN poprzez emisję 16 333 900 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez>
  1. spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., która obejmie akcje o wartości nominalnej 65 510 920 zł,
  2. spółkę Grupa Azoty S.A. która obejmie akcje o wartości nominalnej 97 828 080 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.