Relacje inwestorskie

21

2019

Raport bieżący nr 21/2019

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku Spółka, jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty „S.A., spółka zależna Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: „Grupa Lotos”) zwane dalej łącznie „Stronami”, podpisały list intencyjny (dalej: „List Intencyjny”), stanowiący podstawę do rozpoczęcia negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”) poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDH w kwocie do 500 mln złotych („Transakcja”).

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego Strony będą prowadziły negocjacje zmierzające do uzgodnienia wszystkich istotnych elementów udziału Grupy Lotos w finansowaniu Projektu Polimery Police.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Stron do przeprowadzenia Transakcji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących.

List Intencyjny obowiązuje do dnia 31 października 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.