Relacje inwestorskie

10

2019

Raport bieżący nr 10/2019

Brak obowiązku publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka obecnie nie spełnia przesłanek ustawowych do obligatoryjnego opublikowania skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok, a co za tym idzie nie będzie publikowała takiego sprawozdania.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ponownie podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019, z uwzględnieniem powyższego faktu. Za wyjątkiem anulowania terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, które miało zostać przekazane w dniu 30 kwietnia 2019 roku, pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie:
 1. Raporty kwartalne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 23 maja 2019 roku
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku
 2. Raporty półroczne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku
 3. Raporty roczne:
  • jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.