Relacje inwestorskie

2

2019

Raport bieżący nr 2/2019

Zawarcie umowy z JSC „Belarusian Potash Company”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2019 roku Spółka zawarła z JSC „Belarusian Potash Company” z siedzibą w Mińsku, Białoruś (jako sprzedającym), umowę dotyczącą zakupu soli potasowej (dalej: „Umowa”).

Wartość Umowy szacowana jest na kwotę około 130.000.000,00 PLN. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Umowa przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na istotne zapewnienie dostaw soli potasowej - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.