Relacje inwestorskie

35

2018

Raport bieżący nr 35/2018

Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące iokresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), w oparciu o uzyskany w dniu 4 września 2018 roku odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, informuje o dokonaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki. 

Zarejestrowane zmiany Statutu przyjęte zostały uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ) z dnia 4 czerwca 2018 roku i podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 27/2018.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść zmian dokonanych przez ZWZ jak również tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.