Relacje inwestorskie

31

2018

Raport bieżący nr 31/2018

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2018 roku.

Zmiany statutu Spółki wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.