Relacje inwestorskie

28

2018

Raport bieżący nr 28/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 4 czerwca 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 49 500 000
Liczba głosów na ZWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 68,74%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na ZWZ – 12 140 000
Liczba głosów na ZWZ – 12 140 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 16,86%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,19%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 6 607 966
Liczba głosów na ZWZ – 6 607 966
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 9,18%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa
Liczba akcji na ZWZ – 3 759 356
Liczba głosów na ZWZ – 3 759 356
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,22%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.