Relacje inwestorskie

27

2018

Raport bieżący nr 27/2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe .

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 4 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a nie została podjęta.

Sprawozdania będące przedmiotem głosowania uchwał nr 4, 5, 6 i 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 19 kwietnia 2018 roku opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej a także udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr.html

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.