Relacje inwestorskie

26

2018

Raport bieżący nr 26/2018

Wypłata dywidendy za rok 2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2018 z dnia 7 maja 2018 roku oraz nr 17/2018 z dnia 8 maja 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 4 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 39 750 000,00 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,53 zł.
3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 75 000 000 szt.
4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 lipca 2018 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 24 lipca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.