Relacje inwestorskie

20

2018

Raport bieżący nr 20/2018

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku, zgłoszony przez Akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki.

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „ZWZ”), informuje, iż w dniu 16 maja 2018 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza – Skarbu Państwa (dalej „Akcjonariusz”), projekt uchwały, dotyczący sprawy objętej punktem 14 porządku obrad ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Ponadto, Spółka przekazuje wykaz proponowanych zmian w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej oraz zmiany, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 8 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.