Relacje inwestorskie

15

2018

Raport bieżący nr 15/2018

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku zgłoszonych przez akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2018 oraz 14/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku (dalej „NWZ”), otrzymane w dniu 26 kwietnia 2018 roku od akcjonariusza Spółki – Grupa Azoty S.A.

Przedmiotowe projekty uchwał NWZ stanowią autokorektę projektów uchwał NWZ zgłoszonych przez spółkę Grupa Azoty S.A. wraz z żądaniem zwołania NWZ (opublikowanych raportem bieżącym numer 14/2018) i dotyczą następujących punktów porządku obrad tego zgromadzenia:

„6. Uchwalenie Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

7. Uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.”

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.