Relacje inwestorskie

12

2018

Raport bieżący nr 12/2018

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2017 z dnia 18 października 2017 roku oraz nr 41/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 9 kwietnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. z siedzibą Policach (dalej: „PDH Polska”).

W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 180 000 000 zł do kwoty 304 000 000 zł (w tym kapitał wpłacony w kwocie 211 000 000 zł). Pozostała kwota kapitału zakładowego zostanie wpłacona przez akcjonariuszy PDH Polska do dnia 1 września 2018 roku, zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu 18 października 2017 roku przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 40/2017 oraz przez spółkę Grupa Azoty S.A. w raporcie bieżącym nr 47/2017. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 30 400 000 sztuk (dotychczas wynosiła 18 000 000 sztuk, która to wartość na dzień niniejszego raportu błędnie nie została wykreślona z rejestru) o wartości nominalnej 10 zł każda.

Emitent w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska objął 3 000 000 sztuk akcji nowej emisji o wartości nominalnej 10 zł każda, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, o łącznej wartości 30 000 000 zł.

Emitent jest akcjonariuszem PDH Polska wraz ze spółką Grupa Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.