Relacje inwestorskie

11

2018

Raport bieżący nr 11/2018

Zawarcie umowy zakupu fosforytów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku Emitent zawarł z Office Chérifien des Phosphates (dalej: „OCP”) z siedzibą w Casablance, Maroko (jako sprzedającym), umowę dotyczącą zakupu fosforytów pochodzenia marokańskiego (dalej: „Umowa").

Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi około 350.000.000,00 PLN.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw fosforytów - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych, które pozwolą w dużej mierze zabezpieczyć zapotrzebowanie Spółki na ten surowiec przez najbliższe trzy lata. Ponadto, OCP jako największy eksporter fosforytów na świecie, pozostaje gwarantem terminowych dostaw o wysokiej i stabilnej jakości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.