Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady NadzorczejKomitet Audytu

Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.