Biegły rewident

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. dokonywany jest przez Radę Nadzorczą.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1.

Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.

Zobacz:Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.