Okresy zamknięte

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016.


I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 11 maja 2016  r. 
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 9 listopada 2016 r.

II. Raport półroczny:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 24 sierpnia 2016 r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015 – 11 marca 2016 r. 
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015 – 11 marca 2016 r.


Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 133) (dalej: „Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne  będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Z uwagi na fakt, że raport roczny i skonsolidowany raport roczny zostaną publikowane w dniu 11 marca 2016 r. (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.