OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Działania proekologiczne

Działania proekologiczne
Działania proekologiczne

W  elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. wykonano szereg inwestycji, których celem było zminimalizowanie negatywnego oddziaływania elektrociepłowni na środowisko naturalne, obniżanie potrzeb własnych oraz podniesienie niezawodności zasilania w energię elektryczną.
Do najważniejszych modernizacji ekologicznych w ostatnich latach w Centrum Energrtyki można zaliczyć:
  • Modernizację kotła nr 4 HUS – zredukowanie emisji tlenków azotu.   
  • Dostosowanie kotła nr 1 do spalania gazu – zminimalizowanie emisji pyłu, tlenków azotu, siarki i węgla.
  • Zabudowę palników niskoemisyjnych w kotłach  nr 3  i nr 5 – umożliwiającą zmniejszenie emisji tlenków azotu.
  • Zabudowę elektrofiltrów o wysokiej sprawności – zminimalizowanie emisji pyłu do atmosfery.
  • Modernizację Stacji Uzdatniania Wody – poprawa jakości wody oraz zmniejszenie start wody i ilości powstających ścieków.
  • Budowę instalacji do kompleksowego odbioru popiołu z kotłów – wyeliminowanie przesyłu popiołów na składowiska.
  • Zabudowę pomiarów do ciągłej rejestracji zanieczyszczeń na kominach w elektrociepłowni Grupa Azoty S.A.. 
  • Budowa nowej instalacji do kompleksowego odbioru popiołów, tytuł projektu „Gospodarcze wykorzystanie popiołów w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.” współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
  • Budowa instalacji odazotowania i odsiarczania spalin, tytuł projektu „Instalacja oczyszczania spalin w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.” współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.