OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Badania tworzyw sztucznych

Badania tworzyw sztucznych
Badania tworzyw sztucznych

Laboratorium Tworzyw Sztucznych Grupy Azoty S.A. specjalizuje się w badaniach tworzyw konstrukcyjnych, takich jak poliamidy (PA), poliacetale (POM), PTFE, a także innych tworzyw sztucznych (PC, PP, PE, ABS, PBT, PET) zarówno surowców (granulatów, proszków), jak i wykonanych z nich wyrobów. W miarę potrzeb klientów i rozwijających się możliwości są wdrażane i opracowywane nowe metody analityczne.
Laboratorium Tworzyw Sztucznych oferuje m.in. przygotowanie kształtek do badań oraz wykonanie szeregu badań właściwości tworzyw:

 1. Kształtki do badań.
 2. Właściwości fizykochemiczne.
 3. Właściwości cieplne.
 4. Barwa i połysk.
 5. Właściwości mechaniczne tworzyw i wyrobów z tworzyw sztucznych.
 6. Palność tworzyw sztucznych.
 7. Przyśpieszone starzenie.
 8. Właściwości elektryczne.
 9. Właściwości reologiczne.
 10. Usługi w zakresie compoundowania i wtryskiwania.


1. Kształtki do badań
Laboratorium Tworzyw Sztucznych posiada możliwość przygotowania kształtek do badań następującymi metodami:

1/ metodą wtryskiwania przy użyciu automatycznych wtryskarek Engel ES 200/40 HSL:
 • wiosełka o wymiarach 150 X 10 X 4 mm,
 • belki o wymiarach 120 X 10 X 4 mm i 80 X 10 X 4 mm,
 • krążki o φ50  X  3 mm,
 • płytki o wymiarach 60 X 60 X 2 mm i 60 X 60 X 1 mm,
 • płytki o wymiarach 150 X 100 X 3 mm i 150 X 100 X 1 mm,
 • kształtki do badania palności o wymiarach 127  X ´ 12,7  X ´ 3,2/1,6/0,8/0,4 mm,
 • wałeczki φ4 X 10 mm;

2/ metodą obróbki wiórowej z wyrobów np. z wyprasek wytworzonych metodą wtryskiwania, wyrobów wytłaczanych, przy użyciu urządzenia firmy CEAST:
 • wiosełka 170 X 10 X 4 mm,
 • belki 80 X 10 X 4 mm;
Normy dotyczące kształtek do badań określają normy ISO 3167, ISO 294 i inne.

3/ wycinania próbek przy użyciu ręcznej prasy i wykrojników z wyrobów płaskich: płyt, arkuszy, folii zarówno z termoplastów, jak i z elastomerów.
Normy dotyczące kształtek określają normy ISO 3167, ISO 294 i inne.


2. Właściwości fizykochemiczne
Laboratorium Tworzyw Sztucznych wykonuje badania, przy pomocy których dokonywane są analizy poniższych parametrów:
 • lepkość względna i liczba lepkościowa roztworu poliamidu – zgodnie z normą ISO 307,
 • gęstość właściwa – zgodnie z normą ISO 1183,
 • zawartość popiołu (zawartość wypełniacza) – zgodnie z normą ISO 3451,
 • zawartość wody metodą kulometryczną (odmiana metody Karla-Fischera) – zgodnie z normą ISO 15512,
 • chłonność wody przez wypraski z poliamidu – zgodnie z normą ISO 62,
 • identyfikacja rodzaju tworzywa oraz dodatków – badanie wykonywane metodą FTIR oraz metodą DSC zgodnie z normą ISO 11357,
 • wskaźnik szybkości płynięcia masowy i objętościowy (MFR; MVR) – zgodnie z normą ISO 1133,
 • oznaczanie średniej masy cząsteczkowej polimerów oraz rozrzutu masy cząsteczkowej – badanie wykonywane metodą chromatografii żelowej GPC,
 • oznaczanie emisji formaldehydu z wyprasek – zgodnie z PV 3925,
 • oznaczanie migracji specyficznej i globalnej formaldehydu z wyrobów – zgodnie z PV 3925,
 • oznaczanie zapachu wyrobów z tworzyw sztucznych – zgodnie z PV 3900.


3. Właściwości cieplne
Laboratorium Tworzyw Sztucznych wykonuje badania, przy pomocy których dokonywane są następujące analizy właściwości cieplnych: 
 • DSC – różnicowa kalorymetria skaningowa – oznaczanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych: ciepło topnienia i krystalizacji, temperatura topnienia i rekrystalizacji, temperatura zeszklenia, ciepło właściwe, kinetyka krystalizacji, kinetyka reakcji chemicznych – zgodnie z normą ISO 11357,
 • TMA – współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej tworzyw sztucznych – zgodnie z normą ISO 11359,
 • TGA – analiza termograwimetryczna – oznaczanie stabilności termicznej materiałów polimerowych, określanie składu chemicznego – zgodnie z normą ISO 11358,
 • temperatura mięknienia Vicata – zgodnie z normą ISO 306,
 • temperatura ugięcia pod obciążeniem HDT – zgodnie z normą ISO 75,
 • indeks temperaturowy TI – zgodnie z normą ISO 60216.


4. Barwa i połysk
Laboratorium Tworzyw Sztucznych wykonuje analizy, przy pomocy których możliwe jest: 
oznaczenie parametrów barwy tworzyw sztucznych i  całkowitej różnicy barwy ΔE w systemie CIE Lab lub innym, indeksu białości, żółtości – badanie wykonywane na bazie norm ASTM E 308, ASTM E 313, ISO 7724,
badanie połysku powierzchni wyrobów – zgodnie z normą ISO 2813.


5. Właściwości mechaniczne tworzyw i wyrobów z tworzyw sztucznych
Laboratorium Tworzyw Sztucznych wykonuje badania właściwości mechanicznych wg norm polskich PN i odpowiednich norm międzynarodowych (np. ISO, DIN, ASTM):
 • właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu (wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie przy rozciąganiu) w zakresie temperatur od - 60ºC do +150ºC, z wydrukiem krzywych rozciągania – badanie zgodnie z normą ISO 527,
 • właściwości mechaniczne przy zginaniu (wytrzymałość przy zginaniu, moduł sprężystości przy zginaniu) w zakresie temperatur od -60ºC do +150ºC, z wydrukiem krzywych zginania – badanie wg normy ISO 178,
 • właściwości mechaniczne przy ściskaniu – badanie na bazie normy ISO 604,
 • udarność z karbem i bez karbu Charpy (23ºC , -30ºC) – badanie na bazie normy ISO 179,
 • udarność z karbem i bez karbu Izoda (23ºC , -30ºC) – badanie na na bazie normy ISO 180,
 • twardość metodą wciskania kulki  – badanie na bazie normy ISO 2039-1,
 • twardość metodą Rockwella – badanie na bazie normy ISO 2039-2,
 • twardość metodą Shore,a D i A – badanie na bazie normy ISO 868,
 • skurcz przetwórczy i wtórny kształtek – badanie zgodnie z normą ISO 294.


6. Palność tworzyw sztucznych
Laboratorium Tworzyw Sztucznych wykonuje badania, przy pomocy których dokonywane są analizy poniższych parametrów: 
 • odporność na żar i temperatura zapłonu rozżarzonym drutem – zgodnie z normą IEC 60695,
 • palność wg UL 94 – test pionowy i poziomy,
 • palność – badanie wykonywane wg norm: ISO 3795, FMVSS 302, DIN 75200 i inne.


7. Przyśpieszone starzenie
Laboratorium Tworzyw Sztucznych wykonuje badania, przy pomocy których dokonywane są analizy: 
 • przyśpieszonego starzenia przy użyciu wezerometru model Ci 3000W firmy Atlas, daje możliwość oddziaływanie na powierzchnię wyrobu określoną dawką promieniowania świetlnego o określonym rozkładzie widma, w tym promieniowania UV, programowania wilgotności oraz długości cykli suchych i nadeszczania, cykli jasnych i ciemnych oraz temperatury komory – badanie to wykonywane zgodnie z normą: ISO 4892, 
 • oceny właściwości po starzeniu – ocena wpływu przyśpieszonego starzenia na własności wyrobu: badanie własności mechanicznych, barwy, połysku, badanie powierzchni – badanie wykonywane metodą mikroskopową i określania zmian.


8. Właściwości elektryczne 
Laboratorium Tworzyw Sztucznych wykonuje badania, przy pomocy których dokonywane są analizy poniższych parametrów: 
 • oporność właściwa powierzchniowa i skrośna materiałów elektroizolacyjnych – badanie zgodnie z normą ISO 60093,
 • czas zaniku ładunku po naelektryzowaniu (właściwości antystatyczne materiału) – badanie na bazie normy PN-EN 61340-5.


9. Właściwości reologiczne
Laboratorium Tworzyw Sztucznych wykonuje badania, przy pomocy których dokonywane są analizy poniższych parametrów:  
 • wskaźnik szybkości płynięcia masowy i objętościowy (MFR; MVR) – badanie zgodnie z normą ISO 1133,
 • badanie wytłaczalności tworzyw sztucznych przy użyciu extruzjometru firmy Brabender,
 • badanie żelowania mieszanek PVC przy użyciu plastografu Brabender.


10. Usługi w zakresie wytłaczania i wtryskiwani
Laboratorium Tworzyw Sztucznych wykonuje usługi w zakresie produkcji granulatów i wyprasarek z powierzonego tworzywa lub z tworzywa produkowanego przez Grupę Azoty S.A..  

Produkcja granulatów (PA, POM, PC, ABS, PBT, PP, PE, PVC i innych) modyfikowanych różnymi dodatkami: nanododatki, wypełniacze mineralne, włókno szklane, węglowe i stalowe oraz naturalne, modyfikatory udarności, barwniki, uniepalniacze, nukleanty, smary, antyutleniacze i absorbery UV, antystatyki, sadze elektroprzewodzące, blendy polimerów.
Minimalna wielkość próbki wynosi ok. 1-3 kg.
Oferujemy również usługi regranulacji, barwienia oraz recyklingu tworzyw.

Podczas wykonywania ww. produkcji stosowane są następujące urządzenia:
 • laboratoryjna linia do compoundingu TM 30 VI o L/D=40 z odgazowaniem próżniowym i wydajności od 5-35 kg/h i obrotach ślimaków 50-500 RPM. Istnieje możliwość grawimetrycznego dozowania dodatków w postaci granulatu, włókien i proszków oraz dodatków ciekłych przy użyciu pompy dozującej,
 • laboratoryjna linia do granulacji z wytłaczarką jednoślimakową z odgazowaniem atmosferycznym i wydajności od 5-15 kg/h oraz obrotach ślimaka 50-250 RPM,
 • mieszalnik do wytwarzania mieszanek dry-blend z PVC o poj. 10 litrów,
 • suszarka ARBURG z odwilżaczem powietrza o pojemności 50 kg do suszenia granulatów tworzyw.

Produkcja wyprasek z powierzonego tworzywa lub tworzywa produkowanego przez Grupę Azoty S.A., z użyczonych form wtryskowych, przy wykorzystaniu wtryskarek automatycznych Engel ES 200/40 HSL o poj. wtryskiwania max. 99 cm³.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Segment Biznesowy Tworzyw

tel. +48 14 637 29 04, +48 14 637 22 67

fax +48 14 637 28 01

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.