Relacje inwestorskie

76

2010

Raport bieżący nr 76/2010

Rezygnacja osoby zarządzającej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 3 grudnia 2010 roku Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Z.Ch. "Police" S.A Pan Zbigniew Miklewicz złożył Radzie Nadzorczej Spółki rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Z.Ch. "Police" S.A. z dniem 3 grudnia 2010 r. 

Jako przyczynę rezygnacji Pan Zbigniew Miklewicz podał ważne powody osobiste.
Rada Nadzorcza Spółki w dniu 3.12.2010 r. podjęła uchwałę o przyjęciu z tym dniem rezygnacji Pana Zbigniewa Miklewicza z funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego. 

Podstawa prawna przekazania raportu § 5 ust.1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.