Relacje inwestorskie

38

2007

Raport bieżący 38/2007

Zawarcie znaczącej umowy z BEISELEN GmbH z siedzibą w Niemczech.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.08.2007 r. Z. Ch. „Police” S.A. zawarły umowę z firmą BEISELEN GmbH z siedzibą w Niemczech.

Po zawarciu wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z podmiotami grupy BEISELEN w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 75.881 tys. zł. 

Spośród tych umów umową o największej wartości jest umowa sprzedaży partii nawozu NP na rzecz spółki BEISELEN GmbH z dnia 30.08.2007 r., o wartości 4.076 tys. zł. 
Warunki zawarcia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą - suma wartości umów zawartych z podmiotami grupy BEISELEN w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 10% kapitałów własnych Z.Ch. „Police” S.A. (kapitał własny Spółki na dzień 30.06.2007 r. wyniósł 737.906 tys. zł).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.