Raporty bieżące


Kategoria

strona 2 / 4

Wybór daty

Numer raportu
Data

11

2014

Zawarcie umowy znaczącej.

12

2014

Zawarcie znaczącej umowy.

13

2014

Zawarcie znaczącej umowy.

14

2014

Wypłata dywidendy za rok
2013

15

2014

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w
dniu 24 kwietnia 2014 r.

16

2014

Zawarcie aneksu do
umowy znaczącej z PGNiG S.A. 

17

2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 24 kwietnia  2014 roku.

18

2014

Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

19

2014

Zawarcie znaczącej umowy.

20

2014

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

strona 2 / 4

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.