Relacje inwestorskie

33

2007

Raport bieżący 33/2007

Oświadczenie dotyczące przestrzegania w Z. Ch. "Police" S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego.
Podstawa prawna: Inne uregulowania 

Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z. Ch. "Police" S.A. Uchwałą nr 30 z dnia 21 czerwca 2007 r. przyjęło do stosowania w Z. Ch. "Police" S.A. Zasady Ładu Korporacyjnego na rok 2007 w ramach Dobrych Praktyk Spółek Publicznych. Na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. przedstawia Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach 2005" (wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania), które stanowi załącznik do niniejszego raportu. Oświadczenie to zostało przyjęte Uchwałą Zarządu nr 814/IV/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia w Z. Ch. "Police" S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego na rok 2007 oraz zmieniającą ją Uchwałą Zarządu nr 830/IV/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 814/IV/07
z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia w Z. Ch. "Police" S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego na rok 2007.ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.