Relacje inwestorskie

69

2010

Raport bieżący nr 69/2010

Pozytywna opinia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie udzielenia pomocy indywidualnej na restrukturyzację

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 68/2010 z dnia 3.11.2010 r. Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5.11.2010 r. otrzymał z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) pismo informujące o wydaniu w dniu 4.11.2010 r. pozytywnej opinii w sprawie możliwości udzielenia Emitentowi pomocy indywidualnej na restrukturyzację w formie pożyczki w kwocie 150 mln zł na ogólnych zasadach określonych w Planie Restrukturyzacji Zakładów Chemicznych "Police" S.A.

Udzielenie wyżej wymienionej pomocy indywidualnej na restrukturyzację nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
1. otrzymania przez ARP S.A. pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności przedmiotowej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem Unii Europejskiej,
2. nie stwierdzeniu przez ARP S.A. okoliczności, które w sposób znaczący zmieniłyby sytuację ekonomiczno-prawną Spółki w odniesieniu do sytuacji z dnia wydania opinii,
3. ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń spłaty pomocy publicznej na poziomie od 150% do 250% kwoty pomocy publicznej, 4. wydania odpowiednich zgód przez organy ARP S.A. oraz Z.Ch. "Police" S.A.

Powyższa opinia jest niezbędna do notyfikowania Planu Restrukturyzacji do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.