Relacje inwestorskie

11

2011

Raport bieżący nr 11/2011

Zejście poniżej progu 5% akcji Z.Ch. "Police" S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 25 stycznia 2011 r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych ING zawiadomienie, że w wyniku zbycia akcji Zakładów Chemicznych „Police” S.A. łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne ING spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. 

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. było zbycie przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji spółki w dniu 20 stycznia 2011 r. 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne ING zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 3.789.882 szt. akcji Zakładów Chemicznych „Police” S.A., co stanowiło 5,05% kapitału zakładowego spółki.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 3.789.882 głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A., co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 

Według stanu na dzień 20 stycznia 2011 roku oraz na dzień sporządzenia zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 3.689.882 szt. akcji Zakładów Chemicznych „Police” S.A., co stanowi 4,92% kapitału zakładowego spółki. 

Według stanu na dzień 20 stycznia 2011 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 3.689.882 głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A., co stanowi 4,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.