Relacje inwestorskie

40

2005

Raport bieżący 40/2005

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 19 listopada 2005 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 19 listopada 2005 r. na godz. 10.00, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia porządku obrad i wyboru komisji skrutacyjnej, Spółka zgodnie z ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 38 z dnia 14.10.2005 r. porządkiem obrad planuje podjąć uchwały zawarte w załączniku do niniejszego raportu.

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje również, że w siedzibie spółki, w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 w dniach 14-18 listopada, w godz. 8.00-15.00 zostaną wyłożone i udostępnione do wglądu Akcjonariuszom uprawnionym do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 19 listopada 2005 r. projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez NWZA, ich uzasadnienie oraz opinie rady nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad. ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.