Relacje inwestorskie

1

2015

Raport bieżący 1/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015.

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 – 13 maja 2015 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2015 – 12 listopada 2015 r.

2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 26 sierpnia 2015 r.

3.Raporty roczne: 
- jednostkowy raport roczny za rok 2014 – 16 marca 2015 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2014 – 16 marca 2015 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 133) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. 

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.   

Z uwagi na fakt, że raport roczny i skonsolidowany raport roczny zostaną publikowane w dniu 16 marca 2015 roku (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.